Verteltassen op landelijke conferentie “tel mee met taal”

30 juni 2016

Op de conferentie ‘Tel mee met taal’ spraken onderzoekers en praktijkdeskundigen met elkaar over het terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland.
Onderzoeksresultaten en – vragen kwamen aan de orde naast goede voorbeelden uit de praktijk. We hebben op de conferentie ook een workshop verzorgd, samen met Actief Ouderschap.
De Verteltasmethode is tijdens de conferentie expliciet genoemd als “good practice”: een aanpak die echt werkt!
Zie verslag:
Tel mee met taal