Verteltassen in Rhenen

Een mooi filmpje over de Verteltasgroep in Rhenen. Vrouwen in de gemeente Rhenen maken Verteltassen, die gebruikt worden in voorschoolse instellingen en basisscholen van de buurt. Het maken van de Verteltassen en de inhoud gebeurt door vrouwen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. De Verteltassen worden in de groepen gebruikt en beurtelings uitgeleend aan kinderen. Door de tassen mee naar huis te geven maken ouders kennis met lesmateriaal en goede voorleesboeken, hetgeen hen stimuleert om actief met hun kind bezig te zijn. Voorlezen staat daarbij centraal en dan met name het plezier dat ouder en kind daarbij beleven. Daarnaast zijn vrijwel alle spelletjes in de Verteltas gericht op het verwerven van taal. Tijdens de bijeenkomsten verbeteren de vrouwen ook hun eigen taal.
Het Vertetlasproject in Rhenen hebben we al 10 jaar geleden opgezet. En dit jaar vieren ze het 10 jarig bestaan van de Verteltassen in Rhenen! Gefeliciteerd! Trots op het resultaat! 


https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907564/