• VT-2
“Het is een feest om aan dit project mee te werken. De ouders zijn erg betrokken en enthousiast. De ondersteuning en de inhoudelijke kennis zijn inspirerend. En we genieten enorm van het resultaat!”
Leerkracht

Onderzoeken

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar praktijkervaringen met de Verteltasmethode en de effectiviteit van de methode. Uit de onderzoeken blijkt dat de kracht van de Verteltassen zit in de laagdrempeligheid van de activiteiten die, niet alleen het Nederlandse taalgebruik stimuleren, maar ook de maatschappelijke participatie en ouderbetrokkenheid vergroten. Daarnaast levert de Verteltas volgens de onderzoekers een duidelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de woordenschat en de taalvaardigheid. Bij deze voorbeelden van een aantal onderzoeken:

Van Haperen, K. (2013). Het effect van een Verteltascursus op hoe ouders woordenschat ontwikkelen (Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam, Nederland).

In deze scriptie, onder begeleiding van  prof. dr. Folkert Kuiken en dr. Sible Andringa van de UvA, is onderzocht of de Verteltas effect heeft op de manier waarop ouders de woordenschat van hun kinderen stimuleren. Hiervoor werden gezinnen geselecteerd, waarin minstens één ouder het Nederlands als tweede taal had en één kind in de voorschool, groep 1 of 2 of begin groep 3 van de basisschool zat. Een groep ouders kregen instructie over hoe ze met Verteltassen woorden aan hun kinderen konden leren. De andere groep kreeg geen instructie. De twee groepen ouders werden vergeleken aan de hand van vragenlijsten en filmopnamesUit het onderzoek van Van Haperen is gebleken dat de Verteltasmethode ouders een belangrijke stimulans geeft om meer betrokken te zijn bij hun kinderen. De Verteltasbijeenkomsten zorgen er samen met de inhoud van de Verteltassen voor dat ouders meer en bewuster met hun kinderen communiceren en activiteiten met hen uitvoeren, die de ontwikkeling van hun woordenschat stimuleren. Deze activiteiten sluiten aan op hoe woorden in de klas aangeleerd worden. Zo stimuleren de Verteltassen een rijker en gevarieerder taalaanbod thuis. Daarnaast blijken de Verteltassen bij te dragen aan de interesse die ouders in hun kinderen tonen. Ouders gaven tijdens het onderzoek aan dat de Verteltassen voor hen een stok achter de deur zijn. Wanneer zij een Verteltas van school  mee naar huis krijgen, voelen zij zich aangespoord om er thuis mee aan de slag te gaan samen met hun kind.