Nieuw prentenboek over de Verteltas

Het Amsterdamse Prentenboek TASSEN is uitgegeven naar aanleiding van het tienjarige bestaan van Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen. De serie ‘’Amsterdamse Prentenboeken’’ bestaat uit verschillende prentenboeken, die stichting Taalvorming met basisscholen maakt. Prentenboeken met teksten en tekeningen van kinderen uit verschillende groepen.
Kinderen, ouders en leerkrachten van Montessorischool De Regenboog in Amsterdam Zuidoost genieten van de Verteltassen en zijn er trots op dat hun school de bakermat is van de Verteltas. Met veel zorg, aandacht en plezier hebben de kinderen uit de middenbouw, hun leerkrachten en ouders gewerkt aan dit prachtige boek over tassen.
Hoofdpersoon Drettie is de inhoud van haar Verteltas kwijt en je kan haar helpen zoeken. Onderweg lees je verhalen van de kinderen over hun ervaringen met veel verschillende soorten tassen en natuurlijk ook met de Verteltas.