• VT-10
  • VT-10
“Ik ben enorm blij met de Verteltassen op onze school. Het is bijzonder om te zien dat dit project zo veel verbinding geeft. Ouders denken mee in het
leerproces van kinderen en kunnen daarna zelf ook de tassen lenen. Dat is natuurlijk geweldig.”Schooldirecteur

Achtergrond

De oorsprong van de Verteltas komt uit Engeland. Het concept is ontwikkeld door Neil Griffiths, onderwijzer op een basisschool, thans directeur van het “National Storysack Project”. In elke regio in Engeland werken scholen met Storysacks. In veel andere landen zijn inmiddels vergelijkbare initiatieven tot stand gekomen.

Begin 2003 is een aantal ouders en leerkrachten van de 1e Katholieke Montessori basisschool de Regenboog in Amsterdam Zuidoost begonnen met het maken van Verteltassen op initiatief van Josien Branbergen en Joke de Hoogh die tijdens een studiereis naar Engeland geïnspireerd raakten door het Storysackproject. Zo werd de Regenboogschool de bakermat van de Verteltassen in Nederland. Op basis van persoonlijke en positieve ervaringen met de Verteltassen en op grond van groeiende belangstelling van de directe omgeving heeft Efrat de Groot-Yadgar, als moeder op de Regenboog, in september 2004 de Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen opgericht.

Landelijke belangstelling volgde snel en sinds 2005 is er ook internationale belangstelling voor de Verteltassen. Het winnen van de Taalunie Onderwijsprijs 2006 heeft gezorgd voor een groeiende bekendheid van de Verteltassen in Nederland én in Vlaanderen (zie ook www.taalunie.nl). Het winnen van deze prijs is een erkenning van de buitengewoon belangrijke bijdrage die de Verteltasmethodiek levert aan de vroegste taalontwikkeling bij jonge kinderen, aan leesbevordering en ouderbetrokkenheid op peuterspeelzalen en basisscholen in Nederland.

Veel onderzoeksresultaten hebben de effectiviteit van de methode bewezen voor het bevorderen van de woordenschat van kinderen en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

In september 2003 hebben wij de eerste Verteltas in Nederland gepresenteerd.
Inmiddels heeft het Kenniscentrum Verteltassen meer dan 300 instellingen begeleid bij het implementeren van de Verteltasmethodiek. Op diverse plaatsen in het binnen- en buitenland werken kinderen, ouders en professionals met heel veel plezier met de Verteltassen.