• VT-13
 • VT-8
 • VT-7
 • VT-8
Image
Image
Image
Image
“Het is een heerlijk gevoel als mijn kind in de klas vertelt dat zijn mama aan deze Verteltas heeft meegewerkt. Hij is trots op mij!”Moeder

Kenniscentrum Verteltassen

Het Kenniscentrum Verteltassen is een stichting die de Verteltasmethode beheert, verspreidt en ontwikkelt. Het Kenniscentrum Verteltassen adviseert en begeleidt scholen en andere instellingen bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde Verteltasactiviteiten, begeleidt de implementatie van de Verteltasmethode en biedt daarbij ondersteuning. De trajecten van het Kenniscentrum Verteltassen worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever. Het Nederlands Kenniscentrum Verteltassen houdt zich voortdurend bezig met het ontwikkelen van de methode. Inmiddels werken kinderen, ouders en professionals op diverse plekken in het land met veel plezier met de Verteltassen. Het Kenniscentrum werkt aan de landelijke verspreiding van de methode en ondersteunt de initiatieven in het buitenland.
Het Kenniscentrum Verteltassen verzorgt, in combinatie met de Verteltassen, Taal en Ouderbetrokkenheidtrajecten en cursussen Nederlands als tweede taal.

Het Kenniscentrum Verteltassen heeft als doel:

 • New Item
 • New Item
 • New Item
 • New Item
Image
“Het is een heerlijk gevoel als mijn kind in de klas vertelt dat zijn mama aan deze Verteltas heeft meegewerkt. Hij is trots op mij!”
- Moeder

Kenniscentrum Verteltassen

Het Kenniscentrum Verteltassen is een stichting die de Verteltasmethode beheert, verspreidt en ontwikkelt. Het Kenniscentrum Verteltassen adviseert en begeleidt scholen en andere instellingen bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde Verteltasactiviteiten, begeleidt de implementatie van de Verteltasmethode en biedt daarbij ondersteuning. De trajecten van het Kenniscentrum Verteltassen worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever. Het Nederlands Kenniscentrum Verteltassen houdt zich voortdurend bezig met het ontwikkelen van de methode. Inmiddels werken kinderen, ouders en professionals op diverse plekken in het land met veel plezier met de Verteltassen. Het Kenniscentrum werkt aan de landelijke verspreiding van de methode en ondersteunt de initiatieven in het buitenland.
Het Kenniscentrum Verteltassen verzorgt, in combinatie met de Verteltassen, Taal en Ouderbetrokkenheidtrajecten en cursussen Nederlands als tweede taal.

Het Kenniscentrum Verteltassen heeft als doel:

 • De Verteltasmethode introduceren en verspreiden en de kwaliteit ervan waarborgen;
 • Alle kennis over en ervaringen met de Verteltassen verzamelen om de methode te verbeteren;
 • De Verteltasmethode verder ontwikkelen;
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van het gebruik van de methode inzetten en bevorderen.
“Het is een heerlijk gevoel als mijn kind in de klas vertelt dat zijn mama aan deze Verteltas heeft meegewerkt. Hij is trots op mij!”
- Moeder